Pravilna prehrana u vrtiću osigurava se redovitim brojem obroka (doručak, ručak, užina).

Hrana mora zadovoljavati uvjete propisane za zdravstvenu ispravnost namirnica i u vrtić se može unositi samo industrijski zapakirana hrana koja sadrži deklaraciju proizvođača o porijeklu, sastavu i roku trajanja namirnice. Jelovnik se planira mjesečno i aktualizira se s obzirom na dob djeteta, godišnja doba i sezonske namirnice. Za djecu s posebnim prehrambenim potrebama (alergije) osigurati će se posebna, prilagođena prehrana.

Jelovnik možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

To top