JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

Troska bb, 71260 Kreševo

ID: 4236134760000

Ž.r.: 3060420000001889

Ravnateljica: Dajana Pecirep

Pedagog: Ivana Lovrić

Tel/fax: 030 806 197

Web: vrticradost.ba

e-mail: dv.radostkresevo@gmail.com

Edukacijski rehabilitator, senzorno integracijski pedagog

Matea Cigelj

Mob: 063 609 001

e-mail senzorne sobe: sobasenzornakresevo@gmail.com

Radno vrijeme ustanove: 

Ponedjeljak – petak od 06:30 do 16:30 sati.

Radno vrijeme za rad sa roditeljima, skrbnicima i ostalim strankama:

Ponedjeljak-petak od 08:00 do 15:30 sati.

To top