JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo je javna ustanova u kojoj se ostvaruje redoviti program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Osnivač je općina Kreševo. Program odgojno-obrazovnog rada temelji se na odredbama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Kantona Središnja Bosna i Statutu vrtića, te na osnovu dosadašnjeg iskustva i rada s posebnim ciljem da najmlađim generacijama osiguramo sve uvjete za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja vrtić ostvaruje u vlastitom objektu namjenski građenom za boravak djece rane i predškolske dobi. Prostorni, tehnički i materijalni uvjeti rada usklađeni su sa potrebama djece, te osim dnevnih soba, pripadajućih sanitarnih čvorova i garederoba, raspolažemo i sa otvorenim terasama i opremljenim vanjskim igralištima za jasličku i vrtićke skupine, te senzornom sobom za djecu s razvojnim teškoćama. Prostori su osmišljeni, prilagođeni razvojnim potrebama i aktuelnim interesima djece te opremljeni didaktičkim sredstvima i materijalima koji omogućuju razvijanje novih interesa i sposobnosti, omogućuju biranje prostora i prijatelja za igru. 

Rad s djecom organizira se u jasličkoj i tri vrtićke mješovite odgojne skupine.

U budućnosti vrtić vidimo kao mjesto gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno. Vrtić je odgojno-obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke prilike ostvarivati interakciju s drugom djecom, razvijati kreativnost, moralne osobine, radne i kulturne navike. Naš cilj je da u svom svakodnevnom radu najmlađim generacijama osiguramo sve uvjete za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, za uspješan daljni odgoj i obrazovanje.

„Djeca su nada svih ljudi, vrijedna svih napora, zaslužuju najbolje što im možemo pružiti“

(UNICEF; Deklaracija o pravima djeteta)

To top