Redovni desetsatni program

Osnovna zadaća programa je poticanje cjelovitog razvoja svakog djeteta, uz poštivanje individualnosti svakog djeteta, što uključuje brigu o zdravlju, rastu i razvoju. 

Sadržaji i program rada u skladu su sa Cjelovitim razvojnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja Kantona Središnja Bosna, propisanim od strane mInistarstva obrazovanja, znanosti, kulture, mladih i športa SBK.

U program se mogu uključiti djeca od navršenih godinu dana do polaska u školu. Program se odvija u osmišljenim i poticajnim prostorijama, igraonicama, a provode ga odgajatelji i njegovatelji predškolske djece, uz stručnu pomoć pedagoga, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, profesora kineziologije i profesora Engleskog jezika.

Tijekom godine program rada obogaćujemo odlascima u kino, na izlete, različite kreativne radionice, sportska natjecanja i sl.

Redoviti desetsatni program provodi se u 4 odgojno obrazovne skupine.

Program predškole 

Program predškole je obavezni program predškolskog obrazovanja za djecu koja do sada nisu bila obuhvaćena niti jednim oblikom formalnog predškolskog obrazovanja, ostvaruje se s istim ciljevima, zadacima, metodama i sadržajima kao i redoviti program rada. Provodi se u trajanju od 150 sati godišnje.

Program senzorne integracije

Program senzorne integracije odvija se  kroz  terapiju u specijaliziranoj i posebno opremljenoj senzornoj sobi, a namijenjena je djeci s poteškoćama u razvoju, točnije s poteškoćama senzorne integracije, kao i za djecu tipičnog rasta i razvoja, bez razvojnih poteškoća, odnosno za svu djecu. Tretmani senzorne integracije povećavaju kognitivni razvoj, potiču kreativnost, potiču socio-emocionalni razvoj i povećavaju motorički razvoj kod djece.

To top