Baby handling podrazumijeva pravilno postupanje s bebom u svakodnevnim životnim aktivnostima kao što su dizanje, spuštanje, hranjenje, presvlačenje i sl.

Preporučuje se svoj djeci, a osobito onoj neurorizičnoj.

Svako pravilno postupanje djetetovom mozgu šalje informacije o pravilnom pokretu, bebin mozak ih pamti te je puno veća vjerovatnoća da će te iste kasnije samostalno izvoditi.

18.05.2024. god. u 13 sati u prostorijama Dječjeg vrtića “Radost” u Kreševu, organiziramo tečaj Baby handlinga koji će voditi mag.fizikalne terapije i rehabilitacije, neurorazvojni terapeut za djecu Marija Puljić, univ.bac. prim. Anita Oborović i mag.edukacije i rehabilitacije, senzorno integracijski pedagog Matea Cigelj.

Na tečaju će se govoriti o tome što roditelji mogu očekivati prije i nakon poroda, o pravilnom motoričkom razvoju djeteta do 12 mjeseci i praktično obraditi pravilno postupanje u svakodnevnim aktivnostima ali će saznati i koji su to prvi znakovi senzomotornog odstupanja.

Polaznici će imati osigurane bebe lutke na kojima će praktično vježbati. Obzirom na sve veći broj neurorizične djece, a mali je broj neurorazvojnih terapeuta, tečaj je izuzetno dragocjen.

Planirano vrijeme trajanja tečaja je 90 minuta. Prijaviti se mogu zdravstveni radnici, trudnice ali i budući roditelji koji uskoro planiraju trudnoću i roditelji djece do 3.mjeseca života.

Prijave na : E-mail: sobasenzornakresevo@gmail.com ili na broj telefona 063 609 001 – Matea Cijena participacije je 20KM.

Broj mjesta je ograničen – prijavite se na vrijeme!

To top